ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Κατά την ημέρα άφιξής σας στο συγκρότημα, τα δωμάτια είναι διαθέσιμα μετά της 14:00 (check in after 14:00) και κατά την ημέρα αναχώρησής σας από το συγκρότημα, τα δωμάτια πρέπει να αποδεσμεύονται πριν τις 12:00 (check out before 12:00).

Αν ο πελάτης ενημερώσει την επιχείρηση για ακύρωση κράτησης 21 ημέρες πριν την άφιξη, επιστρέφεται η προκαταβολή. Αν ο πελάτης ακυρώσει την κράτηση μετά την πάροδο των 21 ημερών πριν την άφιξη, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση ακύρωσης κατά την διάρκεια της διαμονής, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στην επιχείρηση το 50% της αξίας του υπόλοιπου των ημερών της συμφωνηθείσας περιόδου.