INFORMACIJE O PLAĆANJU

Avans u iznosu od 25% od ukupnog iznosa

Plaćanje avansa može se izvršiti na sledeći način:

Uplata iznosa na bankovni račun

Banka: Alpha Bank

Ime primaoca: Kizlaridou Paraskevi

No: 882002002000212

IBAN: GR65 0140 8820 8820 0200 2000 212

BIC: CRBAGRAA

 

Paypal Account

paraskevikiz@hotmail.com